اسلام و اسلامها!

آقایان روشنفکران دینی مدتهاست میگویند یک اسلام نداریم چند اسلام داریم! اسلامها داریم.

و فکر میکنند خیلی حرف پیچیده ای میزنند و ما منتقدان دین از فهم این که تنها یک اسلام وجود ندارد عاجزیم.

در حالی که این قضیه جدیدی نیست، همه تاریخ اسلام را اگر بررسی کنید پر است از ظلم یک دسته از مسلمانان بر دیگر مسلمانان و نامسلمانان، اسلامها همیشه وجود داشته اند همه میدانند پس از مرگ محمد اوباشی که او دور خود جمع کرده بود به جان یکدیگر افتادند اسلامهای متنوعی ساختند، تا جایی که میتوانستند یکدیگر را کشتند و غارت کردند. جالب است که دومین اسلام در مدت بسیار کوتاهی پس از اسلام محمد ظهور کرد، و نخستین دو دستگی، و خشونت درونی بین مسلمانها در زمان حیات خود محمد رخ داد! آیا جریان مسجد ضرار را شنیده اید؟

مسجد ضرار را عده ای از مسلمانان در سال نهم هجری ساختند، محمد به دلایل سیاسی وقتی شنید در این مسجد کسانی جمع میشوند که او با آنها چندان سر توافقی ندارد دستور داد آن مسجد را با خاک یکسان سازند!

اینجا لازم میدانم یاد آور شوم وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، روی این قضیه که مبادا مسجدی خراب شود یا در مسجدی کشتار شود به واسطه آموزه های اخلاقی غربی بسیار حساسیت به خرج داد. ولی خود مسلمانها به مساجد و اماکن مقدس یکدیگر هیچ رحمی نمیکنند، چه در ایران که شیعیان حسینه های دراویش را با خاک یکسان میکنند، چه در سوریه که بشار اسد به مساجد حمله میکند، چه در عراق که سنی ها قبر امام نقی (جان همه مسلمانها فدایش) را منفجر کردند. این رفتار و توحش به زمان خود محمد بر میگردد.

موقعیتی که روشنفکران دینی برای خود تصور میکنند بسیار شگفت انگیز است. مسلمانان شیعی سنتی مرجع تقلیدی دارند، آن مرجع تقلید سالها و دهه ها تحقیق و تحصیل و تدریس میکند و آخرش میشود یک دایناسوری مثل همین آیت الله صافی که میبینید. وقتی آخوندی مرجع تقلید میشود میتواند فتوای قتل صادر کند، میتواند رساله بنویسد. قضیه اینجا جالب میشود که روشنفکران دینی بعد می آیند به آن مراجع تقلید میگویند اشتباه فتوا صادر کرده اید. یعنی مرتبه علمی خودشان در مورد فهم اسلام را بالاتر از آن مراجع نیز در نظر میگیرند. گویا مسلمان باید از مرجع تقلید، تقلید کند و مرجع تقلید از روشنفکر دینی! برای مرجع تقلید نامه مینویسد که اشتباه کرده ای، و از نظر فقهی هم فتوایت غلط است!

روشنفکر دینی تنها مسلمانی نیست که به این نتیجه رسیده است اسلام خودش درست است و اسلام بقیه غلط است! این ادعای همه مسلمانها و همه دینداران است. این رفتار از زمان خود محمد شروع شده است، پس از مرگ او اسلامهای دیگر بوجود آمدند و اسلامها همینگونه در یک دور قرار دارند. اسلامی جدید بوجود می آید و اسلام دیگر را تکفیر میکند و خود به قدرت میرسد و فاجعه می آفریند  و بعد افراد دیگری پیدا میشوند میگویند آن اسلام، اسلام واقعی نبوده و اسلام من درست است، باز هم این گروه مدتی به قدرت میرسند، بازهم فاجعه  میزنند، بازهم افراد دیگری بوجود می آیند که میگویند اسلام ما درست است!

تو گویی ما محکوم شده ایم تا ابد بخاطر آن غلطی که محمد بن عبدالله کرد اسلامهای جدید را تجربه کنیم، یکی پس از دیگری به این نتیجه برسیم که آن اسلام درست نبوده است، اینیکی اسلام درست است، آیا اسلام این فرصت را باید داشته باشد که تا ابد فاجعه بیافریند و دوباره زنده شود؟

امروز نسلی بوجود آمده است که میخواهد این اسلام را کنار بگذارد و خودش باشد، عقل را، انسان را، قانون را، حقوق را مدنیت را بنیان رفتار خود قرار دهد، برای زندگی نیازی به درس آموختن از بیابانهای عربستان ندارد، شاهین نجفی فریاد این نسل است. در چنین حالی آخرین سوپاپ اطمینانهای اسلام یعنی روشنفکران دینی مدتیست به شدت لرزش در آمده سخت می بخارند!

سخنان گنجی را در بی بی سی میخواندم، جالبتر از سخنان گنجی سخنان خوانندگان بی بی سی است، یک مقاله بیجا نوشته است پنجاه پاسخ بجا گرفته است، آقای گنجی دیگر دیر شده است، همه فهمیده اند پادشاه لخت است… امروز حرفهایی راجع به اسلام از هم وطنان عزیز اسلام ستیزت میشونی که هیچ کافری هیچ کجای تاریخ تابحال به هیچ مسلمانی نگفته است!

آقای سروش بسیار  قلم فرساییده و گفته است:

«ناظران به درستی‌ در یافته اند که آینده را نه به دست فقیهان کافرخوار میتوانند بسپارند و نه به دست کافران مسلمان خوار که رویه های زشت یک سکه منحوس اند: اسلام کشی یا کفر کشی.»

شبیه آنکه گفته شود بیماری و پزشکی دو روی یک سکه اند. نام آن فقهایی که فرمان قتل میدهند را گذاشته است کافر خوار، نام آن کسی را که سرودی طنز آفریده است گذاشته است مسلمان خوار، از این بی انصافی بیشتر؟ گفته است نام پاکان را به زشتی بردن رذیلت است، نام رذلان را پاک گذاشتن چه؟

آقای سروش بیم آن دارد که آینده به دست اسلام ستیزان بیافتد؟ ظاهراً آقای سروش هم متوجه این تغییر عمیق اجتماعی شده است. روزگاری میخواست عطر اسلام را در دانشگاه های ما بپراکند، امروز کارش به جایی رسیده است که التماس میکند شما را به خدا به دین ما فحش ندهید!

البته باز سروش لیبرالترین این قوم است، که ظاهراً (البته اگر فردا حرفش را عوض نکند!) دستکم حق تمسخر و اهانت به دین را جزئی از آزادی دانسته است، دیگر روشنفکران دینی به این نتیجه رسیده اند که اهانت به دین مصداق گفتار نفرت زا (Hate Speech) است و حتی در آلمان هم غیر قانونیست:

 اهانت به باورهاي مذهبي از مصاديق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهاي دينداران را تحقير مي کند، و مي بايد به عنوان جرم تلقي شود، و مرتکبين چنين تجاوز مجرمانه اي در دادگاهي مدني در حضور هيأت منصفه (انتخاب تصادفي از ميان شهروندان) به حکم قانون محاکمه مي شوند

اگر چنین است، چرا شما روشنفکران دینی دور هم جمع نمیشوید و شاهین نجفی را به دادگاه نمیکشید؟ تمسخر دین و تحقیر بزرگان دین گفتار نفرت زا نیست، گفتار نفرت زا یعنی آنچه هم کیشان شما راجع به بهائیان و یهودیان میگویند، یعنی سرتاپای دین و قرآن شما. گفتار نفرت زا یعنی این: «انما المشرکون نجس» (توبه 28). و الا تمسخر اسلام اگر گفتار نفرت زا بود چرا کاریکاتورهای پیامبرتان در کمال آزادی منتشر شد؟

میدانید روشنفکران دینی اسلام هایشان را چگونه پیدا میکنند؟ به دقیقه 01:00 این مصاحبه بی نهایت جالب ابراهیم نبوی با بنی صدر توجه کنید:

با آقای شریعتی یک شبی نشستیم به اینکه این اسلام یا همین است که این آقایان میفرمایند که جواب مسائل روز را نمیدهد. یا چیزی غیر از این است. اگر غیر از این است بر ماست که برویم و آنرا بیابیم و آنرا بیان کنیم! بعد رفتیم و پیدا کردیم!

به همین سادگی! این دو نفر نشستند با هم تصمیم گرفتند اسلام بگونه ای که هست بدرد نمیخورد، که ما تا اینجا موافقیم. بعد رفتند برای خود اسلام جدیدی دست و پا کرده اند یا به قول خودش یافته اند!

در روشنفکران دینی نفاق و دورویی دیده میشود که همان نفاق آنها را هم در چشم دینداران واقعی زشت جلوه میدهد هم در چشم مخالفان دین. دین داران واقعی از آنها بیزارند چون میبینند که آنها به دنبال خود دین نیستند بلکه به دنبال تغییر دین به نصورت دلخواه خودشان هستند، و این چیزی نیست جز شیادی. از طرف دیگر باید مواظب بود این روشنفکران دینی همان بلایی که سر دین می آورند را سر مدنیت نیاورند، همانند دروغی که راجع به گفتار نفرت زا میگویند.

میگویند بنای آزادی را نمیتوان بر روی تنفر گذاشت، دعوت میکنند بجایش اینده کشورمان را بر روی دروغ بنا نهیم

Advertisements

62 پاسخ

 1. وای برنامه زنده دی 😀

 2. راستش من معتاد این بلاگ شده ام .. نمیدنم شاید نوشته های تو برای من همچون تهیه تریاک برای معتاد تحمل آورده باشد؛
  هر وقت دستم به گوشی
  میرسه باید یک سری هم
  به اینجا بزنم 🙂

 3. :‏)‏ نه بغل کردن یک بچه تو خواب حرام نیست به علاوه با فیلتر شکن نمیام با موبایل هر سایتی هم نمیرم مگر من هرزه و لا ابالی ام :x‏ ‏
  لطف کن کرده های پیش
  از انقلاب را به ما خاطیرلاما جانیم :D‏ ‏

 4. آرش میخواستم ببینم تو از اقای حجت الله نیکویی خبر داری که الآن کجاست؟
  میخوام بدونم اون سخنرانی که بنام الهیات انتقادی کرده بود تو ایران بوده؟؟
  آیا الان گرفتنش؟
  خیلی کار درست بوده.
  در کل اطلاعاتی ازشون داری

 5. امشب خواب بسیار وحشتناکی دیدم ؛ دیدم وقتی به حوزه میرم گفتند فرحناز امروز شخصی به اسم آرش بیخدا را از تهران از داخل اتاق مدیریت گرفته اند؛
  منم اونجا بودم اتفاقن و به من
  گفتند تو هم باهاش
  حرف زده ای ! گفتم خوب من جرمی را مرتکب نشده ام ! گفتم کجاست حالا ؟ افسر گفت در اتاق مدیر است میتونی داخل شی ؛
  برای اولین بار که میخواستم آرش رو از نزدیک ببینم هیجان خاصی داشتم ..وقتی دأخل اتاق شدم شوک شدم..
  یک پسر 18,19 ساله ای با قد خیلی کوتاه مثل بچه های 5, 6 ساله ؛؛ بأ صورت زیبا و چشمان جذاب اما دستا و پاهاش خیلی کوتأه بودن و نمیتونست نه حرفی بزنه و نه حرکت کنه ! به افسر کفتم این چطوری میتونه با کامپوتر کار کنه؟ ایشأن گفت آرش دستاش فقط میتونند برای تایپ کارایی داشته باشند؛
  من هر چقدر باهاش حرف میزدم اصلن حرفی نمیزد حتی بغلش کردم مثل اینکه خیلی ترسیده بود !!
  بقیه خواب اگر وقت داشتم بعدن 🙂

  • نازنین شما اسم زیبایی داری، نعوذاً بالله در ضمیر ناخودآگاهت بچه 19 ساله نامحرم رو هم که بغل میکنی، اونهم تازه کافر حربی رو، خوبه حالا بقیه داستان رو نگفتی تا همون بغل کردن تمومش کردی، با فیلتر شکن هم که یکسره میای سایتهای خلاف مثل وبلاگ اینجانب، به نظر میاد یک آدم معمولی و طبیعی باشی که اسلام دست و پات رو بسته، حوزه علمیه دیگه برای چی میری؟

   حیفه بجاش برو دانشگاه بعد از یک مدت روشنفکر تر میشی، موهات رو هایلایت میکنی اکستنشن میزنی، برنزه میکنی شاید یک روز حتی زدبازی هم گوش کنی. دست نقی به همرات

 6. درود آرش گرامی
  اونچیزی که من از نوشته هات متوجه شدم اینه که اسلام رو بیشتر پدیده ای سیاسی نظامی میدونی که اصلن واژه دین شاید براش مناسب نباشه،از طرف دیگه رابطه خودت و اسلامگرایان رو پزشک و بیمار میدونی که بنظر میرسه شبیه به دیدگاه فروید به دین هست.
  با توجه به اینکه به این مطلب هم بی ربط نیست گفتم خوب میشد درباره شناخت پدیده دین هم مطلبی مینوشتی.همه جانبه(از اون جهت که مثلن جداگانه یه مطلب درباره مارکس و افیون بودن دین نوشتی قبلن).
  بنظر میرسه الان در دفاع از دین خیلی به هرمونتیک ارجاع میشه یا با یکسری خوانشهای کانتی دین رو نوعی شهود میدونند،همینطور استفاده از متدهای روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی و… رو دینیون متدولوژی اتئیستی میدونند و ساده انگارانه(بغلط).
  با اینکه تعاریف دین خیلی زیاد هست و متفاوت،ولی باز هم با توجه به گستردگی اسلام در ایران برای 1400 سال لازم بنظر میرسه که یک متودولوژی برای فهمش لازم داشته باشیم،ولو اینکه این فهم برای شناخت دشمن باشه.

 7. 007‏ ‏.))
  سعید نه بابا متاسفانه درسد کمی از مسلمانها نماز خوانند ! چه برسد به یک بیخدا ؛ فکر کنم اگر به آرش فحش میدادی خوب بود تا
  دربارش چنین فکر کنی 🙂
  شیعه دین حق و اخلاقمدار درستی است؛
  تقیه ( دروغ گفتن بجا برای حفظ جان ) از پایه های تشیع است ؛ >> پس دروغ گفتن بجا برای خفظ جان کار درست و اخلاقی است ..

 8. اونجا که گفتین اگر یک سنی افراطی در دنیای واقعی ببینید بهش میگید سنی هستین

  پیش خودم گفتم

  شاید در دنیای واقعی وقتی میاین ایران نماز هم بخونید

  ایا نماز میخونید?

  • مگه نمیدونی؟ جناب ارش خودش قبلا پیش نماز بوده حالا هم شغل اصلیش طلبگی و دعا نویسیه از این راه پول زیادی درمیاره و بی خداییش رو مخفی نگه میداره.

 9. آرش جان میدونستید امام نقی هم در مکتب آرش البیخدا در خوانده:
  http://imamnaghi.wordpress.com/2012/06/14/%db%b5%db%b8%db%b1/#comment-2800

  • از شنیدن این خبر شادمان نعره زدم.

   واقعاً زیبا مینویسه این دوستمون، احسنتم و دَمُکم غَرم!

   من گربه کوی نقی ام.

 10. شما نماز میخونین?

 11. معرفی چند لینک خوب برای دوستان:

  این آدرس رادیو اینتذنتی افشا هستش که چند وقتی هست راه افتاده و با اینترنت و با موبایل هم میشه گوش کرد.این رادیو فقط سخنرانی های مختلف رو که در نقد دین تو اینترنت بوده جمع کرده و به طور رندوم 24 ساعته پخش میکنه.اگه با برنامه رایو اینترنتی موبایلتون رادیو های فارسی رو سرچ کنید پیداش میکنه:

  http://www.radioefsha.com

  =================================
  پیشنهاد میکنم حتما این 6 تا فایل یک ساعته سخنرانی رو که در نقد مبانی اولیه اسلام و دین باوری هست رو گوش کنید.خیلی مفیده و حتما اون رو بین دوستانتون پخش کنید.واقعا تاثیر گذاره:

  الهیات انتقادی-حجت الله نیکویی:

  http://www.zandiq.com/pandiq/0000000120.shtml

  ================================

  این مناظره رو هم دیروز گوش کردم.خیلی جالبه.یعنی فوق العادس. حتما گوش کنید که گوش نکنید ضرر کردین.حتما با بلوتوث اینها رو بین دوستان برای روشن کردن ذهن اطرافیان و جامعه پخش کنید:

  http://www.zandiq.com/pandiq/0000000083.shtml

  ======================================
  من اگر بنشینم
  تو اگر بنشینی
  چه کسی برخیزد؟…

  • من اگر بنشینم
   تو اگر بنشینی
   چه کسی برخیزد؟
   ***
   من همیشه با این شعر مرحوم حمید مصدق مشکل داشتم،چرا که برخاستن و مبارزه برای پیروزی به تنهایی کافی نیست.همان طور که دیدیم مردم به زعم خودشون علیه رژیم شاه قیام کردند و باعث ساقط شدنش از قدرت شدند اما چون بدون منطق و هدف مشخص و عدم اینده نگری پیش رفتند و با خود فریبی و ساده لوحی زمینه سوءاستفاده مشتی متحجر مادر به خطا را فراهم کردند طبیعتا شکست خوردند.
   الان هم برخاستن ما به تنهایی کافی نیست.واسه همین من فکر میکنم حتی اگه جنبش سبز قادر به براندازی این رژیم میبود وضعیت ما با چشم داشت به اینده چندان امیدوارکننده نمیبود.همیشه باید یک جنبش هدفهای مشخص و روشن و برنامه هایی دقیق برای اینده داشته باشه.جنبش سبز باید یک مانیفیست مشخص و سردمدارانی متعهد و پیشگام جنبش(نه سوار بر ان) به اضافه سازمانی متشکل با اهدافی همگانی که دغدغه های گوناگونی نظیر ازادی مذاهب و باورها،لحاظ شدن حقوق قومیتها،نظام سیاسی و قضایی سکولار و … در ان لحاظ شده بود میداشت تا ادامه میافت و در نهایت به پیروزی میرسید.
   در حال حاضر من اصلا اینده روشنی برای ایران نمی بینم،چرا که حتی با احتمال ضعیف شکل گیری انقلابی مردمی که باعث براندازی رژیم شود به دلیل نبود اپوزیسیون متشکل و متمرکز، خیلی زود به بیراهه خواهد رفت.گزینه نظامی هم که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و عراق مورد قبول من یکی که نیست.
   اصلا نمی تونم تصور کنم بلاخره ما چطوری میتونیم از شر این حکومت راحت شیم به گونه ای که تمامیت ارضی و امنیت ملی مان در دراز مدت به خطر نیفته.

   • من اصلا حرفی از جنبش سبز زدم.
    من اصلا الآن با این فرهنگ و زمینه فکری که مردم ایران دارند موافق عوض شدن رژیم نیستم.چون اگه رفراندومی هم برگزار بشه بازم مردم میرن به اسلام رای میدن و باز یه گروه اسلام گرای دیگه سر کار میاد.

    مبارزه ای که منظور من بود همون کاریه که آرش داره میکنه و دیگران.
    یعنی کاری کنیم توی این خفقان حاکم بر جامعه منابع و مقالات و کتابها و سخنرانی های روشنگرانه و نقد کننده دین رو به دست مردم برسونیم و پخش کنیم .
    پس هر کس به اندازه خودش اگه فهمیده که اسلام چه کثافتیه باید سعی کنه اینو به دیگران هم بفهمونه.
    و تا این خرافات دینی از اران برچیده نشده هیچ تغییری صورت نمیگیره و اگه انقلابی هم بشه باز مثل انقلاب 57 نتیجه نمیده.

    پس هدف همه ما تلاش برای ریشه کنی خرافات از جامعه

    • مشکل ما واضحا یک مشکل فرهنگی است تا سیاسی ولی به نظر من ما اگر بتوانیم راه را برای ایجاد یک نظام سیاسی سکولار و دمکرات فراهم کنیم انگاه افرادی مثل ارش بسیار خواهند بود که نه تنها در فضای مجازی و با هویت پنهان،بلکه در بطن جامعه ایران با داشتن انتشارات و روزنامه و مجلات خاص خود و برگزاری اجلاسهای هفتگی و ماهیانه و میتینگ و کنفرانسهای فرهنگی و … موجب شکل گیری یک انقلاب فرهنگی و تحولی اجتماعی با طراز تاثیرگزاری بالا و مستقیم میشوند.
     مشخصه که علی رغم همه اعتراضات و روشنگری ها، اکثریت قابل توجهی از ملت ما همچنان در باتلاق اسلام به سر میبرند.در حال حاضر به عقیده من بهتره یک فعال سیاسی که با هویت حقیقی خودش شناخته میشود عقاید شخصی اش را چندان وارد مبارزه سیاسی نکند چرا که موجب بدبینی عمومی از جانب مردمی میگردد که در نهایت سرنوشت خود و مملکت را تعیین خواهند کرد.
     همه فعالیتهایی که در اینترنت و شبکه های ماهواره ای علیه اسلام و خرافات و مشکلات فرهنگی ایران صورت میگیرد به نظر من پیش زمینه و مقدمه ای برای اغاز ان رنسانس فرهنگی است که سرانجام روزی اتفاق خواهد افتاد،به عقیده من ما هنوز وارد مبارزه اصلی نشده ایم. افشاگری مثمر ثمر ونتیجه بخش با ضریب خرافات زدایی قابل توجه پس از تشکیل یک نظام سیاسی سکولار میسر خواهد بود.اگر ارش بیخدا با این تعداد نوشتار و مطالب روشنگرایانه و فعالیتهایی که طی چند سال اخیر داشته فرض مثال توانسته پنج هزار نفر را از اسلام برگرداند اگر در یک ایران ازاد حتی با اسم مستعار در مجلات و نشریات مطلب مینگاشت احتمالا میتوانست پنجاه هزار را از اسلام برگرداند.

 12. این داستان جهت آشنایی با مرام اسلام و اسلامیون آرش جان فکر کنم جال باشه
  ****
  فردی مسلمان یک همسایه کافر داشت هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعن و نفرین می کرد.

  خدایا ! جان این همسایه کافر من را بگیر.مرگش را نزدیک کن
  (طوری که مرد کافر می شنید)

  زمان گذشت و مسلمان بیمار شد. دیگر نمی توانست غذا درست کند ولی در کمال تعجب غذایش سر موقع در خانه اش ظاهر می شد .

  مسلمان سر نماز می گفت خدایا ممنونم که بنده ات را فراموش نکردی و غذای من را در خانه ام ظاهر می کنی و لعنت بر آن کافر خدا نشناس … !

  روزی از روزها که خواست برود غذا را بر دارد ،دید این همسایه کافرِ است که غذا براش می آورد.

  از آن شب به بعد، مسلمان سر نماز می گفت : خدایا ممنونم که این مرتیکه شیطان رو وسیله کردی که برای من غذا بیاورد. من تازه حکمت تو را فهمیدم که چرا جانش را نگرفتی!!!!

 13. شما که بی خدا هستین چرا به دروغ متوسل میشین برای زتده بودن

  پس اعتقاداتتون چه

  مگر تو اون مطلبتون که درباره اینکه اگر دستگیر بشین حاضرین هر اتهامی رو بپذیرین

  اما از اعتقادتتون دست نمیکشید

  ولی در مطلبی که تحت عنوان شهید منتشر کردین گفتین زنده بودن براتون مهمه

  این یعنی تغییر عقاید?

  به نظر من تفاوتی بین شما و شریعتی و گنجی و سروش نیست

  اونا هم اعتقادی انچنانی به خدای اسلام نداشتند

  اما واسه اینکه از جایگاه و منزلت شون کسر نشه

  خودشون رو روشنفکر دینی نشون میدادن

  شاید خیلیا با خوندن وبلاگ شما یا اصلا خودشون با فکر کردن نتیجه بگیرن خدا نیست یا به وجود خدا شک کنن

  اما ظاهرا برن نماز بخونن و همه زندگیشون در دروغ خلاصه بشه

  ما ایرانیا همیشه عادت داریم دروغ بگیم

  پس تا وقتی اینجوریم اخوندها هم افسار ما رو هر جا بخوان میچرخونن

  اخوندهاو طالبان از اینکه ما بهشون دروغ میگیم خوششون میاد

  • واقعاً حرفهای بچه گانه ای میزنی نازنین، شما واقعاً نمیتونی این دو قضیه رو از هم تفکیک کنی؟
   یعنی مثلاً من برگردم به آن گوسفند ها بگم بیخدا هستم که چی بشه؟

   قضیه فرق میکنه با زندان، جایی که تمام رسانه ها قضیه رو پوشش میدن، تازه من توی اون نوشته راجع به دستگیری هم ننوشتم تغییر عقیده نمیدم، نوشتم اگر دادم شما نباید قبول کنید تا زمانی که در امنیت کامل و در آزادی کامل من چنین چیزی رو اعلام کنم.

 14. اقای طلبه من حرفی برای اضافه کردن ندارم . ضمنا به این سادگی به من برچسب شیاد نچسبانید . من حرف شما را کپی کردم ولی موقع پیست کردن ناقص بود و دیگر باقی اش را ( حدسا) نوشتم که البته خیلی هم توفیری ندارد .

 15. برام سوالی پیش اومد

  فرض کنید تو یک اتوبوس در دل شب در حال حرکتین

  وسطای شب

  یک گروه مسلح ناگهان به اتوبوس یوروش میارن

  شروع میکنن به دست چین کردن

  شیعه و سنی

  کسیکه سنی باشه ازاده

  کسی که شیعه باشه کشته میشه

  از قضا یکی رو وحشیانه جلو چشمتون سر میبرن

  کمی اون ورتر هم صدای خون و ضجه میاد

  شبه وحشتناکیه

  اما سوال
  من میدونم شما از لحاظ دینی

  یک عالم محسوب میشید

  اون لحظه از شما بپرسند شیعه هستید یا سنی شما چه جوابی میدین?

 16. اقای طلبه نوشته اند : کسی که مسلمان نیست غلط میکند بگوید لطفن به مقدسات توهین نکنید .
  – اقای طلبه در اشتباهی ! من خودم همجنسگرا نیستم ولی مخالف توهین به همجنسگراها هستم . شما کجای بازاری؟؟؟ سکولار بی اخلاق فرقی با دیندار بی اخلاق ندارد .
  – اگر کسی فکر میکند با فحش های شکم به پایین همه چی حل میشه ، اوکی . یکی مرا توجیه کند انوقت من حاضرم یک وبلاگ فحش بزنم و قول میدم رو دست فحشای من ، فحش نباشه .

  – من مخالف اهنگ مخالف دین و خرافات نیستم ولی یه چیزی باشه تفکر برانگیز باشه . اخه اونقی اونقی یعنی چی مثلا ؟قسم به لنگ هوا رفته و ممه های گلشیفته یعنی چی اخه؟ رو راس بنظر من …شعره ! اگر یه ترانه ای باشه مثلا بگه : زن اسیر شوهردار نوش جون . کی گفته ؟ فلان ایه … – این میتونه تفکر برانگیز باشه .
  – متاسفانه با مقابله به مثل هیچی حل نمیشه ! نباید اخلاق وحوش ادم نما و مظالم انها باعث شود ما هم مثل انها رفتار کنیم.

  • مهدی ببین تو نمیتونی با زیرکی حرف تو دهان من بندازی !
   چرا حرف من را ناقص نوشته ای ؟ من نگفتم نگفتم نگفتم [ کسی که مسلمان نیست غلط میکند بگویدلطفن به مقدسات توهین نکنید ] !! 😡

   ‏ بلکه من نوشته ام >> کسی که مسلمان نیست غلط میکند بگوید لطفن به مقدسات
   دینی من توهین نکنید ‏ ‏<< حالا فهمیدی یعنی چی؟ من از این شیادی ها خوشم نمی آید ؛
   راجب اینکه چرا این دو تا گنجی سروش چنین حقی ندارند قبلن نوشته ام ؛
   مهدی این روشنفکران کلام الله ج ج بودن قرآن را قبول ندارند..
   از ضروریات دین قبول سخن الله بودن قرآن است..
   کسی که ضروری دین را قبول نکند مسلمان نیست !!
   مهدی خوب به نظر تو این آقایان با چه رویی با چه شرمی ادعای مسلمان بودن دارند؟
   اینها احکام خدا را می خواهد با این جفنگیات آپ تو دیت کنند..قرآن و احکام محمدی تا قیامت همان باید بماند.. کامنتهای تو را خواندم ترسیدم ؛؛ چون خیلی شبیه ما ها هستی 🙂

   • >اینها احکام خدا را می خواهد با این جفنگیات آپ تو دیت کنند

    درسته، اما بهتر این بود میگفتید:
    اینها جفنگیات خدا را می خواهند آپ تو دیت کنند

 17. گاهگداری که از حرف های ابلهانه بعضی ها خیلی کف میکنم، از حرصم دلم میخواد سرم رو بکوبم به دیوار که هم خیال خودم و راحت بشه و هم خیال بقیه. دفعه آخری که این احساس بهم دست داد در حین خوندن مقاله حسین حاج فرج دباغ یا همین دکتر سروش متفکر و اندیشمند نواندیش اسلام ناب محمدی بود. نا گفته نمونه با اینکه با نوشته هاش حرصم در میاد از بیچارگیش و دوسر طلا بودنش هم احساس رقت بهم دست میده. سروش حال کسی رو برام تداعی میکنه که یه دست لباس فضانوردی تنش کرده باشن، کاغذ و قلم، آب و دون کافی با یه دیوان شعر مولانا بهش داده باشن و بعد برده باشندش خارج از جو زمین و تو یه مدار آزاد بدون ماهواره ولش کرده باشن به امان خدا که تا میتونه واسه دل خودش مقاله بنویسه و مثنوی بخونه. اونجا فرصت کافی خواهد داشت تا اونجائیکه دلش میخواد نصیحت بکنه و تک چرخ بزنه و دل خوش باشه به اینکه گاندی قرن بیست و یکمه و عهده دار رسالت بزرگ نجات ملت ایران. آخر کار هم یه روز با کم شدن سرعت چرخشی با مخ روانه زمین بشه.
  یادش بخیر دوستی همیشه می گفت اگر بخواهی دمار از روزگار کسی در بیاد، یک آمپول پنجاه پنجاه روشنفکری-دین باوری بهش تزریق کن همچین گوز پیچ میکنه که نه میتونه دین باور باشه و نه میتونه روشنفکر.
  آرمان آریا

 18. بزار امتحاناتمو تموم کنم بعد ببینم چه جوابی برای حرفای آتشین تو پیدا میکنم ای آرش
  یاواش یاواش دینسیز ایستیسینیز منی الییسینیز 😀

 19. روشن فکر دینی اصطلاح متناقضی است. چون دین و فکر یکجا جمع نمیشوند. اگر دین، فکر را تحمل میکرد پسر نوح کشته نمیشد و قوم ثمود هلاک نمیشد!
  این است که این به اصطلاح روشن فکران دینی نیز انسان های متناقض گو و دروغ گویی هستند.
  کسانی که فحوای کلامشان این است که الله و محمد و امامان و همه فقهای شیعه و سنی چیزی نمیفهمیده اند،شیاد و وحشی بوده اند، اما باز باید گوسفند وار از انها پیروی کرد.

  • >کسانی که فحوای کلامشان این است که الله و محمد و امامان و همه فقهای شیعه و سنی چیزی نمیفهمیده اند،شیاد و وحشی بوده اند، اما باز باید گوسفند وار از انها پیروی کرد.

   احسنتم، نقی یارت

 20. آرش این شترمرغان روشنفکر چی اسلام باشند که از اسلام دفاع و در مورد آن اظهار نظر کنند؟
  کسی که مسلمان نیست غلط میکند بگوید لطفن به مقدسات
  دینی من توهین نکنید :x‏ ‏
  راستی سوال اومد به مغزم
  من نمیفهم صاحب اسلام کیست؟
  ببینید اصلن خود اسلام چیست؟
  چرا به تعداد کسانی که ادعای مسلمانی دارند ، اسلام وجود دارد؟
  .
  شاید پرسیدن من این 3
  سوال کمی غیرطبیعی به
  نظر برسد اما رو راست و رک میگویم که من در شناخت اسلام مانده ام..یعنی اینطور نیست که بعد از 20 سال مطالعه کتب و نظریات فکری اسلامی ، بتوان با قطعیت گفت آری اسلام این چنین است !
  وقتی در تاریخ میبینم هر کس یا گروهی که بعد از فوت پیغمبر ، ادعای مسلمان بودن داشته است، 100% افراد و گروههای دیگر اسلامی بودن آنان را تکذیب کرده اند..در قرن 6 هجری حتی سنی ها هم یکدیگر را نمیکردند قبول asdfio‏ ‏ :P‏ ‏ ..حنبلی ها مالکی را نجس میدانستند، حنفی حنبلی را :o‏ ‏
  من مانده ام چرا اینگونه است ؟ مگر اسلام تعریف و چارچوب ندارد؟

  • >من مانده ام چرا اینگونه است ؟ مگر اسلام تعریف و چارچوب ندارد؟

   پرسش خوبی است نازنین، پاسخ من این است:

   اسلام اصولاً قابل فهم نیست، قرار هم نبوده قابل فهم باشه، قرآن را محمد بر اساس اتفاقات روز آنطوری که دلش (و آلت تناسلی اش) میخواسته مینوشته، امروز یک حرف میزده فردا یک حرف دیگه. محمد یک آدم شیاد بوده، آدم شیاد تفکراتش سیستماتیک نیستند.

   وقتی هم حرف دیروزش رو نقض میکرده میگفته خوب اون الان نسخ شده، همینی که امروز میگم رو بگیرید!

   در اینکه قرآن قابل فهم نیست شکلی نیست، مثلاً «الم» رو هیچکس نمیفهمه، هدف نویسندگان این نبوده که کتاب قابل فهمی بنویسند.

   به همین دلیل یک مکتب بی در و پیکر هست، مسلمانها هنوز روی اینکه محمد چگونه نماز میخونده توافق نظر ندارند چه برسه به بقیه.

   اینه که صاحب خاصی نداره هرکی از راه میرسه یک تفسیر جدید میده، دلیل اینکه این همه کتاب تفسیر به زبانهای مختلف وجود داره چیزی جز این نیست که این کتاب روشن نیست، اگر محمد رو پیامبر فرض کنیم و خدا را فرستنده این پیام، این پیام واقعاً پیام نیست، بسیار گنگ و قابل تفسیر است.

   روشنفکران دینی هم از این بی در و پیکر بودن اسلام استفاده میکنند و به این نتیجه رسیده اند که حالا که یک آخوند ابله میتواند قرآن را تفسیر کند و مکتبی برای خود بسازد و مردم را به فاک فنا بدهد چرا من روشنفکر همین کار را نکنم؟ برای همینه که شما میبینید شریعتی آمده اسلام کمونیستی ساخته، سروش هم اومده اسلام لیبرالیستی ساخته.

   اصولاً خیلی احمقانه و خنده دار هست که پس از مرگ محمد نیز معلوم نبود اسلام چی میگه واقعاً، هنوز بعد از این همه سال معلوم نیست بالاخره عمر از اسلام پیروی میکرد یا علی یا معاویه!

   شما فکر میکنید این حنفی و شافعی و جعفری و غیره تنها مذاهب اسلام بودند؟ 🙂 جالبه بدونید این مذاهب تنها به این دلیل باقی ماندند که عباسیان به این نتیجه رسیدند داره خیلی هرج و مرج داره میشه، هر کسی برای خودش فقهی درست کرده. آمدند گفتند هرکسی میخواهد مذهب رسمی داشته باشد باید بیاید فلان قدر پول بدهد، و مذهب او به رسمیت شناخته خواهد شد، و میتواند در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. این خودش خیلی خنده داره نه؟ اگر گنجی هم آنموقع زنده بود و پول میداشت الان یک مذهب گنجوی هم داشتیم.

   اینه که پاسخ این پرسش بر میگرده به اینکه محمد کی بود و قرآن چگونه نوشته شد.

 21. گنجی و سروش و … سعی دارن با حربه هایی مشابه حکومت اسلامی امت الاغ رو بترسونن که ((آقا اگه بخواید واقعا دنبال سکولاریسم برید،فردا پس فردا شاهین نجفی ها کون دین و دین داران رو پاره می کنن)).این اشغالها به دنبال اینن که فردا پس فردا که این اخوندها رفتن باز هم ناظرین دینی(که خودشون باشن) بر روی قوانین کشور نظارت داشته باشن و از یک دریچه دیگه این ملت رو به میخ بکشن.
  تا زمانی که احترام به مرام و عقیده شخصی افراد که مروج توحش و راسیسم نیست وجود نداشته باشه،دموکراسی معنی نمیده.فقط در تاریخ ایران اگه مرور کنیم همیشه این دین داران بودن که سر ملت رو بریدن نه بی دینان سر دین داران را،حالا این اقایون طلبکارم هستند که با یک ترانه سه دقیقه ای شما علیه ما نسل کشی به راه انداختید!
  ما نه فقط در مورد این به اصطلاح روشن فکران دینی بلکه در میان جامعه روشن فکر سکولارمان هم این مشکلات را داریم.روشن فکران ما هنوز نفهمیدن این ملت از کجا گزیده شده،شب تا صبح اسمون ریسمون بافی میکنن اما واقعا نمی تونن علت بدبختی را بیابن و یک راه حل منطقی برای رفع بحران و مشکلات فکری مرسوم به ملت ارائه بدن.

  • حق با شماست، یک خشاب کامل روی شاهین نجفی خالی کردند روشنفکران دینی، جالبه برای من ببینم دفعه بعد چی میشه 🙂

 22. من جدا از این روشنفکران ایرانی‌ مثل گنجی تعجب می‌کنم. اصلا نمی‌فهمم عمدأ اینجوری حرف می‌زنه یا اینکه واقعا
  درکش از مسائل اینطوریه
  آقا من ایرانی‌ هر صبح با صدای مقدسات شما از مسجد محل از خواب بیدار میشم ،رادیو رو که روشن می‌کنم صدای مقدسات شما میاد. تا میرم سر کار نوشته ها و عکس مقدسات شما رو روی در و دیوار میبینم. تا ظهر باید در سیستمی‌ که بر اساس مقدسات شما تنظیم شده کار بکنم و رفتار کنم. ظهر با صدای مقدسات شما تعطیل کنم و با بقیه همکاران بریم ناهار و استراحت و عبادت نماز ظهر, بر اساس مقدسات شما.غذایی رو که بر اساس مقدسات شما است بخورم. توالت رو بر اساس مقدسات شما برم
  بعد گنجی میگه چرا مقدسات ما امروز مساله شده و مثال هولوکاست رو می‌زنه…واقعا شیت مان کردی اکبر گنجی… آخه هولوکاست به ما چه ربطی‌ داره
  عروسی‌ میگیریم ، بر اساس مقدسات تو، به همش میزنند. فاتحه میگریم بر اساس مقدسات تو نمیذارن… اسم برای بچه مون انتخاب می‌کنیم،بر اساس مقدسات تو نمیذارن. با دوست دختر یا پسرمون حرف می‌زنیم،بر اساس مقدسات تو
  میگیرنمون ،کتکمان می‌زنند…بر اساس مقدسات تو مجبوریم لباس بپوشیم…مهمونی نریم… مشروب نخوریم…نرقصیم

  واقعا این گنجی خیلی‌ با حاله…
  ,از وقتی‌ به دنیا میائیم تا میمیریم ، مقدسات تو , ما رو هر روز گاییده بعد میگه چرا اسلام…آقا بر اساس مقدسات تو دخترهای خوشگلمون رو توی خیابان کتک میزنند . بر اساس مقدسات تو, از محل کار اخراج مون میکنند ، بر اساس مقدسات تو, جوان‌های تحصیل کرده مون رو اعدام و زندان میکنند . بازم بگم اکبر
  آقا, سگ …بر اساس مقدسات تو, سگ تو کشور من نمیتونه زندگی‌ کنه …اونو دستگیر می‌کنن… دیگه چی‌ بگم…
  بر اساس مقدسات تو دستمون رو قطع میکنند…بر اساس مقدسات تو سنگ سارمون میکنند… بر اساس مقدسات تو باید گزینش بشیم …رساله امام خمینی بخونیم….بر اساس مقدسات تو باید از دبستان تا دانشگاه قران و عربی‌ و درس اسلامی بخونیم… حتا دودول مون رو بر اساس مقدسات تو میبرن ,آقا قیافه مون رو باید بر اساس مقدسات تو تنظیم کنیم و ریش بذاریم
  خدا چی‌ بگم از دست این اکبر گنجی…آقا مقدسات تو تعیین می‌کنه چه فیلمی نگاه کنیم یا نکنیم…چه کتابی‌ بخونیم یا نخونیم… چه نقاشی بکشیم یا نکشیم… آقا پلیس بر اساس مقدسات تو رفتار می‌کنه …دادگاه بر اساس مقدسات تو
  قضاوت می‌کنه
  آقا مقدسات تو مردم ایران رو ول نمی‌کنه ، اگه مقدسات تو دست از سر ما بر داره، کسی‌ با اون کاری نداره. آقا جلوی‌ مقدساتت رو بگیر ما رو اذیت و آزار نده، برو توی خونه یا مسجدت از صبح تا شب مقدساتت رو عبادت کن ،روزه بگیر،نماز بخوان، دعا کن، ببین کسی‌ میاد مقدسات تو رو مسخره کنه یا اصلا بهش انتقاد کنه، آخه کسی‌ چیکار به مقدسات تو داره ،برو با مقدساتت حالش رو ببر، ولی‌ این مقدسات تو است ، که سراغ همه میره،آقا مقدساتت رو مهار کن ،نفس ما رو بریده، در بدر دنبال ماست که یا ما رو مثل شما بکنه ،یا ما رو بکشه
  بابا به خدا خسته شدیم از دست این روشن فکر ها… یکی‌ این اکبر گنجی رو حالی‌ کنه …این هولوکاست به ما چه ربطی‌ داره

  آقا معلومه اگه هولوکاست هم ۱۴۰۰ سال مثل مقدسات تو ,ما رو گاییده بود بالاخره یکی‌ صداش در میومد…تازه من تعجب
  می‌کنم گنجی هولوکاست رو با اسلام و مقدسات مقایسه می‌کنه …آقا مقدسات یک چیز سوبجکتیو یا انتزاعی …توی فکر‌ تو است …اصلا اثبات نشده…هولوکاست یا مسائل سیاه پوستان یک چیز آبجکتیو یا عینی‌…وجود خارجی‌ داشته و داره… یک واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده و افراد زیادی در اون واقعه رنج کشیدن…کشته شدن…اسنادش هست… اکبر خان تو میتونی‌ مقدسات خودت رو با ، انجیل، مریم مقدس و باقی‌ مقدسات مقایسه کنی‌ نه با یک واقعیه تاریخی‌ اثبات شده…
  به‌خدا این گنجی شیتمان کرده..

  • حق کاملاً با شماست نازنین. گنجی میگه این چیزها رو ول کنید، به اسلام ربطی نداره بیاید بجای آخوند و محمد بن عبدالله مولوی و حافظ و ابن عربی رو سمبل اسلام در نظر بگیرید 🙂

   حضرت علی خودش خیلی دموکرات بوده آدم نمیکشته که…

  • مردم هم ان مقدسات رو ول نمیکنن این سکه دورو داره

   • همه ول نخواهند کرد ولی خوب خیلی ها هم ول خواهند کرد، از روشنفکران شروع خواهد شد، به طبقات مرفه اجتماع کشیده خواهد شد، به مرور به طبقات فقیر اجتماع نیز رسوخ خواهد کرد.

 23. ارش گرامی نوشته اید: » سروش گفته است طیف منتقد اسلام روی دیگر سکه اسلامگرایان آدمخواری هستند که او خود یکی از آنان بوده است و انکار میکند.»
  – ببینید ، سروش صراحتا منقدانی چون هیوم و فوئرباخ و مارکس را ستوده است . روی سخن او با منتقدان استدلالی نیست ، با اهل اهانت است . دوباره بخوانیم :
  دکتر سروش: روی سخن با کسانیست که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند. روی سخن با دین ستیزانی است که بنام نقد اهانت ونفرت می پراکنند .

  – شما سروش سی سال پیش را جزء ادمخواران دانسته اید . اگر مدرک شما ، فقط ، عضویت سروش در ستاد انقلاب فرهنگی است ، گمان نمیکنم تناسب جرم و کیفرخواست رعایت شده باشد.

  – حالا بیایید ان مسئله را کنار بگذاریم و به اندیشه سروش بعد از قبض و بسط بپردازیم : ایا در این اندیشه، ادمخواری هست ؟ اندیشه سروش بعد از قبض و بسط ( سال 60) در فلسفه سیاست پذیرش لیبرالیسم و دمکراسی است . در باب سکولاریسم موافقت است . در باب قران رای به بشری بودن است . در باب پلورالیسم موافقت است . ایا اینها عقاید ادمخواران است؟
  – لابد انقدر ذکاوت داریم که بدانیم سروش بنابر ملاحظات و مصالح اجتماعی و سیاسی و …خط قرمزهایی دارد. بعنوان مثال او نمیتواند همجنسگرایی را حق طبیعی و خصوصی و مسلم افراد اعلام کند . ولی هوشمندی زیادی نمیخواهد که بدانیم از دل فلسفه اخلاق و سایر بخشهای اندیشگی سروش ، برونداد این رای ( ازادی سبک زندگی جنسی) چیزی طبیعی و تبعی است .

  • > ببینید ، سروش صراحتا منقدانی چون هیوم و فوئرباخ و مارکس را ستوده است . روی سخن او با منتقدان استدلالی نیست ، با اهل اهانت است

   دو نکته

   1- با اهل اهانت و تمسخر هم چنین برخوردی غلط هست من خودم رو اهل اهانت به اسلام و تمسخر اسلام هم میدونم.

   2- این همان تمسخر و توهین هست که سروش و گنجی رو به جایی کشانده که از مارکس و فوئرباخ و هیوم و کانت و ولتر به نیکی یاد میکنند 🙂 جمله ای که در پاسخ قبلی نوشتم رو بخونید. اصولاً نقد یک کار روشنفکری هست، وقتی فلسفه و تفکر مورد پذیرش عوام قبول بگیره تبدیل میشه به عمل، این عمل هم در حال حاضر اهانت و تمسخر است. به عبارت دیگر این صدایی که امروز میشنوید دهلی هست که من و امثال من قبلاً زده ایم.

   >گمان نمیکنم تناسب جرم و کیفرخواست رعایت شده باشد.
   من نه کیفری خواسته ام نه جرمی به او نسبت داده ام. نه اینجا دادگاه است نه من قاضی.

   خمینی آدمخوار بود یا نه؟ سروش او را «امام امت» خوانده بود یا نه؟ سروش از او «امر» گرفته بود یا نه؟

   >حالا بیایید ان مسئله را کنار بگذاریم و به اندیشه سروش بعد از قبض و بسط بپردازیم

   اصولاً افکار و عقایدش زیاد برای من مهم نیست، مهم این است که اکنون اشتباه میکند. من در نوشتارم گفته ام روشنفکران دینی افکار دینی را تحریف میکنند و میبافند و میدوزند که محمد و بیابان عربستان را با لیبرالیسم و دموکراسی آشتی دهند، این از نظر من لزوماً چیز بدی نیست ولی خوب باید مواظب بود همین بلا را سر لیبرالیسم و دموکراسی هم نیاورند، یعنی آنها را نیز برای آشتی با اسلام تحریف نکنند. تمام اختلاف نظر من با برخی از این روشنفکران دینی بر سر این قضیه آن است که توهین به اسلام حق یک انسان است، تمام شد و رفت.

   همین الان شما میبینید البته نه در نوشتار سروش، بلکه در نوشتار دیگران حق تمسخر و اهانت به باورهای دینی در آرمانشهر آنها وجود ندارد. با یک آهنگ ساده که در آن توهین خاصی هم نشده است اینگونه برخورد میکنند.

   آن آرمانشهر هنوز هم سیصد چهارصد سال با غرب امروزی فاصله دارد، برای اینجانب کافی نیست. شاید برای شما کافی باشد، قرار هم نیست ما همه مثل هم فکر کنیم.

 24. ارش گرامی فعل اخلاقی مطلقا بد یا خوب نداریم و در نسبت با کانتکست یک فعل میتواند خوب باشد یا بد و تمسخر و نفاق هم مستثنا نیستند . اما با توجه به اینکه شعر شاهین نجفی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ایران اثر منفی دارد مشمول فعل بد( تمسخر بد) میشود . شما مقالات استدلالی زیادی دارید ( درود بر شما ) و تا جایی که بیاد میاورم سعی دارید چاقوی برهانتان را تیز کنید و نه انکه به فحش متوسل شوید . همین درست است .
  – من در زمینه فلسفه اخلاق نظریه ای ترکیبی دارم : معتقدم خوبی ها مطلقا خوبند و بدیها مطلقا بدند ولی در مورد افعال اخلاقی نسبیگرا هستم . البته واقعیتش انست که فعلا در حال تحقیقم اما حال و هوای درونی ام اینجوری هاست . بنابراین مچگیری شما درست است و من تناقض گفتم ولی امیدوارم توضیح بند قبل رفع اشکال کرده باشد.
  – ارش گرامی برخورد جدلی نکنیم و از بار منفی واژه نفاق و دروغ استفاده نبریم . نفاق که سهل است ، جنایت هم میتواند خوب باشد ، منتها مشروط است به زمینه و شرایط رخداد جنایت .

  – شما میگویید تمسخر دین اسلام خوب است و من میگویم در شرایط فعلی رد علمی و استدلالی خوب است . بیست و سه سال زنده یاد علی دشتی کتابی است که در کمال متانت، کوبنده ترین ضربات را به خرافات میزند . و نمونه زیاد است ( از جمله خود شما) .
  – من دقیقا نمیفهمم مشکل شما با سروش چیست ؟ سروش بعد از قبض و بسط یا سروش انقلاب فرهنگی . من راجع به قبل بحث نمیکنم ولی سروش بعد از قبض و بسط مساوی است با مروج فلسفه تحلیلی ، فلسفه علم ، معرفتشناسی و در یک کلام معارف درجه دوم . بابا دیگر از یکنفر چه انتظاری هست ؟ شما خودت خیلی اقایی ، چرا که خطر نویسنده زندیق بودن جگر شیر میخواهد و یک قلب عاشق و انساندوست . ولی ارش عزیز سروش هم خیلی نازنینه . من بلحاظ فکری با شما بیشتر قرابت دارم تا با سروش ولی من کلا نوکر ادمهایی هستم که اهل مایه گذاشتن هستند . مخلص شما هم هستم چون بدون پرداخت حتا یکریال از ماحصل مطالعات و زحمات شما بهره برده ام . ولی در مورد سروش ( بجان خودم ) در اشتباهید .

  • >ارش گرامی فعل اخلاقی مطلقا بد یا خوب نداریم و در نسبت با کانتکست یک فعل میتواند خوب باشد یا بد و تمسخر و نفاق هم مستثنا نیستند . اما با توجه به اینکه شعر شاهین نجفی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ایران اثر منفی دارد مشمول فعل بد( تمسخر بد) میشود . شما مقالات استدلالی زیادی دارید ( درود بر شما ) و تا جایی که بیاد میاورم سعی دارید چاقوی برهانتان را تیز کنید و نه انکه به فحش متوسل شوید . همین درست است .
   > من در زمینه فلسفه اخلاق نظریه ای ترکیبی دارم : معتقدم خوبی ها مطلقا خوبند و بدیها مطلقا بدند ولی در مورد افعال اخلاقی نسبیگرا هستم . البته واقعیتش انست که فعلا در حال تحقیقم اما حال و هوای درونی ام اینجوری هاست . بنابراین مچگیری شما درست است و من تناقض گفتم ولی امیدوارم توضیح بند قبل رفع اشکال کرده باشد.

   اینکه خوب یا بد بودن فعلی به فاکتورهایی مثل شرایط، نتایج، نیات ربط داشته باشد یک حرف است، که فکر نمیکنم کسی با آن مخالف باشد اما این به معنی «نسبی» بودن نیست.

   >شما میگویید تمسخر دین اسلام خوب است و من میگویم در شرایط فعلی رد علمی و استدلالی خوب است . بیست و سه سال زنده یاد علی دشتی کتابی است که در کمال متانت، کوبنده ترین ضربات را به خرافات میزند . و نمونه زیاد است ( از جمله خود شما) .

   ظاهراً شما فرض را بر این قرار داده اید که تنها یکی از این دو (برخورد استدلالی و طنز) میتوانند درست باشند، اینطور نیست اینها مکمل یکدیگرند، من هم نوشتارهای استدلالی دارم هم طنز. دیگری هنرمند است و آثار هنری تولید میکند.

   هرکدام از این روشها روی مخاطبان مختلفی تاثیر میگذارند، نوشتارهای من را آدمهایی که اهل خواندن هستند میخوانند ولی همه جامعه را این دست افراد تشکیل نمیدهند.

   اجازه بدهید اینگونه برایتان مسئله را مطرح کنم اگر شما اسلامگرایان را نقد کنید به شما میگویند حق ندارید نقد کنید، ولی اگر آنها را تمسخر کنید به شما میگویند چرا تمسخر میکنید بیایید نقد کنید و نقد کردن حق شماست 🙂 و این دقیقاً حرف سروش و گنجی نیز هست. هرچه فشار بیشتر روی اسلام باشد امتیازات بیشتری برای مدنیت به دست خواهد آمد.

   طنز رواست، تمسخر رواست، توهین هم حتی در صورتی که به «اشخاص» حقیقی و حقوقی نباشد از نظر من رواست گرچه شاید مکروه!

   اینجا تنها سلایق شخصی و دیدگاه های اخلاقی مطرح نیستند، حقوق و قانون نیز مطرح است، ما تابع قوانین جمهوری اسلامی نیستیم و در قانونی که ما تابع آنیم این کارها از حقوق ما بشمار میروند.

   >- من دقیقا نمیفهمم مشکل شما با سروش چیست ؟ سروش بعد از قبض و بسط یا سروش انقلاب فرهنگی . من راجع به قبل بحث نمیکنم ولی سروش بعد از قبض و بسط مساوی است با مروج فلسفه تحلیلی ، فلسفه علم ، معرفتشناسی و در یک کلام معارف درجه دوم . بابا دیگر از یکنفر چه انتظاری هست ؟

   من اصولاً با اشخاص مشکلی ندارم، میدان، میدانِ بحث است و رغابت فکری

   حق با شماست سروش در زمینه فلسفه سیاست به غنای فکری جامعه ایرانی کمک زیادی کرده، ولی وقتی کار به اسلام میکشد به نظر من اشتباه میکند.

   من شخصاً هم آقای سروش را دوست دارم هم گنجی را هم کدیور را، اما آیا این بدان معنی است که هرچه میگویند ما باید بپذیریم؟

   گفته است طیف منتقد اسلام روی دیگر سکه اسلامگرایان آدمخواری هستند که او خود یکی از آنان بوده است و انکار میکند.

   من هم آمده ام گفته ام چنین نیست. تفاوت از زمین تا آسمان است، یکی شعر خوانده و کاریکاتور کشیده است، دیگری آدمخواریست با منش محمد بن عبدالله. این است که ایشان با من و امثال من مشکل دارد نه برعکس.

 25. جناب ارش شما نوشته اید :»روشنفکر دینی تنها مسلمانی نیست که به این نتیجه رسیده است اسلام خودش درست است و اسلام بقیه غلط است! این ادعای همه مسلمانها و همه دینداران است.»
  – بنظرم شما تجاهل میورزید . روشنفکری دینی ای را که معتقد است قران کلام خدا نیست ، دیگر نمیتوان مسلمان خواند . اگر هم هنوز اسم مسلمانی را یدک میکشند دلایل ابزاری دارد . روشنفکری دینی دالانی است که پس از رسیدن به اخر دالان چیزی از مسلمانی باقی نمیماند .

  نوشته اید : «آقای سروش بیم آن دارد که آینده به دست اسلام ستیزان بیافتد؟ ظاهراً آقای سروش هم متوجه این تغییر عمیق اجتماعی شده است. روزگاری میخواست عطر اسلام را در دانشگاه های ما بپراکند، امروز کارش به جایی رسیده است که التماس میکند شما را به خدا به دین ما فحش ندهید!»
  – اولا این دیگر اخر نامردی است که هی سی سال پیش یک نفر را علم کردن و پیراهن عثمان درست کردن . مگر همه از شکم مادر که متولد میشوند برتراند راسل اند ؟ دوما : تمسخر و فحش بد است، مطلقا ! . چه تمسخر دین باشد چه تمسخر بیدینی .

  نوشته اید:» در روشنفکران دینی نفاق و دورویی دیده میشود …»
  – خب دیده شود . مگر نفاق بد است ؟ و اصلا مگر میتوان فعلی را مطلقا خوب یا بد دانست ؟ افعال در زمینه ها ی مختلف است که متصف به خوب یا بد میشوند . نجات جان یک انسان با دروغ و نفاق و…خیلی هم خوب است . روشنفکر دینی منافق است چون با اسم دین ریشه دین و خرافات را میزند . به نام مسلمان میگوید قران کتاب خدا نیست .
  – انصاف هم خوب چیزی است ارش گرامی.

  • با درود

   >روشنفکری دینی ای را که معتقد است قران کلام خدا نیست ، دیگر نمیتوان مسلمان خواند . اگر هم هنوز اسم مسلمانی را یدک میکشند دلایل ابزاری دارد .

   من اینطور فکر نمیکنم نازنین، این به تعریف شما از مسلمان بر میگردد، از نظر من تعریف مشخصی که جامع و مانع باشد برای مسلمان وجود ندارد، مسلمان کسی است که اگر از او پرسیده شود مسلمانی یا نه بگوید آری.

   از این گذشته برای من زیاد مهم نیست ایشان مسلمان باشند یا نه من طرز تفکر آنها را مورد نقد قرار داده ام، باورهایشان مسئله شخصیشان است. نه من میدانم چه می اندیشند نه شما.

   >اولا این دیگر اخر نامردی است که هی سی سال پیش یک نفر را علم کردن و پیراهن عثمان درست کردن

   من بازهم اینطور فکر نمیکنم گذشته افراد تا حدود زیادی گویای حال و آینده آنهاست. آقای سروش گذشته ای دارد که حاضر نیست با آن روبرو شود، آشکارا در مورد انقلاب فرهنگی دروغ میگوید. همه جای دنیا سابقه افراد را در امور سیاسی مد نظر قرار میدهند، آمار احتمالات را نشان میدهند.

   >دوما : تمسخر و فحش بد است، مطلقا ! . چه تمسخر دین باشد چه تمسخر بیدینی .
   > و اصلا مگر میتوان فعلی را مطلقا خوب یا بد دانست ؟ افعال در زمینه ها ی مختلف است که متصف به خوب یا بد میشوند .

   به نظر شما این دو جمله که نوشتید با هم در تناقض نیستند!؟ چگونه است که تمسخر و فحش مطلقاً بد است و در عین حال هیچ فعلی مطلقاً خوب یا بد نیست؟!؟!

   به ما که میرسه کار ما مطلقاً بد میشه به کار سروش که میرسه بد مطلق نداریم و این حرفها؟ شما مثلاً آدم منصفی هستی آمده ای به من درس انصاف میدهی؟ 🙂

   تمسخر دین بخصوص اسلام خیلی کار خوبی هست نازنین افرادی مثل ولتر و دانته با آثاری که آفریدند غرب را به جایی که امروز رسیده است رساندند.

   تمسخر هم بی خطر هست هم بهتر عمل میکنه، هم مخاطبان بیشتری پیدا میکنه.

   فحش هم جای خودش رو داره نازنین مثلاً مولانا که گنجی میگوید چرا نباید سمبل اسلام نباشد میگوید:

   کون خر را نظام دین گفتم
   http://rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=poem&id=13774

   >خب دیده شود . مگر نفاق بد است؟
   بستگی داره به میزان علاقه و دلبستگی شما به «حقایق»
   متاسفم از اینکه شما میگویید نفاق و دروغ چیز خوبی میتونه باشه، عجیبه! بین آدمهای اهل تفکر و اخلاق بزرگترین پلیدی نفاق هست نازنین

 26. آقایان سروش و جنگی خبر ندارند که اتفاقن همین عطر اسلام است در ایران پیچیده،برای همین هم هست که همه از جمله خود اینها به آغوش کافران اسلام کش،انهم از نوع امریکا جهانخوار پناه آورده اند.
  بعد هم آخرین باری که بیدینها دیندارها رو میکشتند و کلیسا و مسجد آتش میزدند کی بوده؟
  برای همین هم هست که باید بگویند که مصداقها تعیین کننده نیستند،مگر کارایی یک ایده اولوژی جز نتایج آن در عمل است،در تئوری و استدلال هم که البته حرفی در برابر لیبرالیسم و سکولاریسم ندارند.
  هر سری که یک گندی مزنند مسلمین عزیز،اینها میایند استالین را توی سر ما میزنند که حرف جنایت را نزنید که ما هم برای شما داریم،پس بیایید از جنایات مسلمانان صحبت نکنیم و نتایج اسلامگرایی تا ما هم از استالین نگوییم.
  در جواب باید گفت اتفاقن ما اصرار داریم که جنایات هر سیستمی را در نظر بگیریم (با توجه به اینکه این نتایج چه مقدار مرتبط با ایده اولوژی مورد نظر هستند).
  من فکر نمیکنم بعد از یک دوره کوتاه آنارشیسم در اسپانیا دیگر بی دینها ظلمی انچنانی بر دینداران کرده باشند مرتبط با بیدنیشان که البته آنهم دربرابر حمایت کلیسا از فاشیستهایی مثل فرانکو قابل چشم پوشیست.
  مثلن کی یک بی خدا میاید در حین کشتن یک خدا باور یا آتش زدند معبدش فریاد بزند خدایی نیست.
  اساسن کومونیسم و استالینسم ربط چندانی به بیدینی ندارد.خداباوران حکومتها را به تئوکراسی و غیر تئوکراسی تقسیم میکنند بعد میگویند که حالا جنایات سیستمهای غیر تئوکراسی یک طرف تئوکراسیها هم یک طرف(که البته باز هم قابل مقایسه نیستند).
  با حساب این آقایان مثلن نازی ها هم میتوانند سیستمهای حکومت را به نازی و غیر نازی تقسیم کنند و تا وقتی حساب جنایات نازیها از مجموع تمام حکومتهای غیر نازی بیشتر نشده میتوانند خوش و خرم آدم بکشند.تازه میتوانند وسط راه ادعا کنند که اینها که تابحال آدم میکشتند اصلن نازی واقعی نبوده اند و جنایاتشان به حساب مخالفان ماست.
  مسلمانان چون جنایات و آدمکشی آنها بخاطر باورهای دینیاشان روزانه است(http://www.thereligionofpeace.com/)،باید هم بگویند که بیایید به جنایات نگاه نکنیم.ننگ بر آنها.

 27. واقعا زیبا، جامع و در عین حال خلاصه بود. به خصوص این قسمت:

  > یک مقاله بیجا نوشته است پنجاه پاسخ بجا گرفته است، آقای گنجی دیگر دیر شده است، همه فهمیده اند پادشاه لخت است… امروز حرفهایی راجع به اسلام از هم وطنان عزیز اسلام ستیزت میشونی که هیچ کافری هیچ کجای تاریخ تابحال به هیچ مسلمانی نگفته است!

  دوره ی روشن فکری دینی به سر آمده است. بهتر است این آقایان هم خودشان را به قافله برسانند. دور نیست دوره ای که اکثریت مطلق جامعه ایران از بیخ و بن بی‌دین باشند. در حال حاضر که تخمین زده می شود که در حدود 60 درصد رو به بی دینی هستند.

 28. اگر کسی بخواد معنی اسلام واقعی و حتی حضرت محمد رو خوب بشناسه به نظر من بهتره درباره عایشه همسر رویایی حضرت محمد بره بخونه

  مخصوصا داستانهایی که عایشه زمان بچگیاش میومد منی خشک شده حضرت محمد رو از روی عباش با ناخوم پاک میکرد یا عروسک بازیش الت حضرت محمد بود و …

 29. سروش میگوید چون ما باور داریم اسلام دین حق و دین الهی است اگر چیزی خلاف عقل و علم در قرآن می یابیم حتما فهم ما ناقص است و ما ناچاریم فهممان را سیال کنیم!!!!!(سفسطه ی تشبث به باور و مصادره به مطلوب). اما از طرفی در قرآن به صراحت همبستری با زنان و دختران اسیر مجاز شده و همچنین تفاوت دیه زن و مرد و آزاد و برده و همچنین برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد به صراحت در قرآن آمده ، حال در مورد این موارد صریح » فهم سیال» دیگر چه صیغه ایست؟!!!!!
  بنده به هم میهنان توصیه می کنم دنبال این لفاظیها نروند و فریب این جماعت روبه صفت سرگردان را نخورند.

  • دقیقاً همینطوره، این تنها حرف سروش نیست طباطباعی و بسیار پیش از او ابن رشد نیز چنین سخنی گفته است.
   ایراد کار این است که شما که باور دارید اسلام دین حق است و الهی است باور غلطی دارید، این دین مثل بقیه دینها یک محصول بشری است، و شما با این توهم تا ابد خود را و دیگران را در چهارچوب آن محدود کرده اید.

 30. خیلی وقت بود میخواستم درباره ی این تز یک مطلبی بنویسم اما همیشه فکر میکردم یک چیزهایی رو کم گفتم و نمیتونستم جمع بندی کنم اما مطلبی که شما نوشتین خیلی جامع و قابل فهم بود
  تشکر

 31. ارش خان مسجد ضرار قرن نهم هجري؟؟؟

 32. 007 عزيز نه نيست،
  بلكه يكجور مقابله به مثله!
  مگه نشنيدي كه حديث داريم هركس مهر ما در دلش نباشد حرامزاده است؟

 33. ما که مرز بین گفتار نفرت زا و تمسخر رو نفهمیدیم. شاید شعر شاهین نجفی فقط تمسخر باشه ولی بعضی از این هم کیشان شما در عالم مجازی دارند به طور مستقیم به ائمه فحش خوار مادر میدن! این نفرت زا نیست؟

  • چرا برای حرف زدن یا توهین کردن یا فحش خوار مادر دادن باید کسی را کشت؟اگر اندیشه و طرز فکری با توهین بیان بشه جزاش قتله؟تروره؟اطلا معلوم هست چه جوری باید کشت؟ پوستشو میکنن؟تو روغن سرخش میکنن؟با شمشیر سر اونو قطع میکنن؟
   فقط برای به قول شما توهین

  • فحش به ائمه گفتار نفرت زا نیست نه، گفتار نفرت زا یک دسته از مردم را هدف قرار میدهد و حیثیت و کرامت و برابری آنها را زیر سوال میبرد، مثلاً اگر کسی بگوید مسلمانان نجس هستند آن میشود گفتار نفرت زا. اگر دنبال نمونه برای گفتار نفرت زا هستید میتونید به حرفهای مسلمانان راجع به یهودیان و بهائیان توجه کنید.

   سه نکته دیگر
   1- گفتار نفرت زا و ممنوعیت آن یک قانون اروپاییست در آمریکا چنین قانونی وجود ندارد، دلیل اینکه در اروپا وجود دارد نیز بیشتر بر میگردد به نازیسم. قانونی هم نیست که بتوانند آنرا به راحتی اجرا کنند اگر قرار باشد هرکسی به مسیح مثلاً توهین کند را به زندان بیاندازند زندهانهای اروپا پر میشود از زندانی، چنین تفسیری کاملاً غیر منطقی است.

   2- من راجع به شاهین نجفی صحبت کردم نه هر کسی در هرکجای اینترنت.

   3- من قبلاً راجع به فحش خواهر و مادر دادن و غیره نوشته ام:
   https://arashbikhoda.wordpress.com/2012/05/03/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C/

   • اینکه چون بااوره یه گروهی توهین آمیزه پس ما هم میتونیم توهین کنیم یه نوع مغلطه است
    سوای اون فکر نمیکنم راه به جاییی ببره
    چون گروه مخالف قدرتی نداره و پشتش به جاییی بند نیست.

    • من نگفتم ما حق داریم توهین کنیم چون آنها نیز توهین میکنند، دلیل اینکه ما حق توهین داریم قوانین کشورهایی است که ما در آنها زندگی میکنیم اینجا توهین به اسلام آزاد است.

     اما نکته بعدی این است که اسلامگرایان مخالف توهین به عقاید مذهبی بطور کلی نیستند، بلکه مخالف توهین به اسلام هستند 🙂 این غیر قابل تحمل است و ما این را مطرح میکنیم به دو جهت

     1- نشان دهیم که اسلام خود توهین آمیز است
     2- نشان دهیم که انتظار بیجایی از ما دارند

هرچه میخواهد دل تنگت (اگر بدرد بخور هست البته) بگو.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: